Du lịch Bilbao khám phá thành phố vĩ đại thế kỷ 20 Vào đầu thế kỷ 20, Bilbao là biểu tượng kinh tế vĩ đại của quốc gia Basque và giữa các thành phố quan trọng nhất của Nhà nước. Sự phát triển vượt bậc của nó và phát triển văn hoá quan trọng sẽ chỉ bị gián đoạn bởi…