thành phố amsterdam là thành phố xếp hàng đầu trong danh sách những đô thị có tỉ lệ danh thắng văn hóa trên đầu người cao nhất thế giới. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn vô số những bảo tàng có giá trị to lớn đối với lịch sử và văn hóa của…