Những tiếng nói trong tổ chức du lịch toàn cầu đã chính thức tuyên bố những gì Văn phòng Du lịch Bồ Đào Nha, đã truyền thông trong hơn một năm nay: Nếu chọn du lịch châu âu, liệu bạn có thể bỏ qua Bồ Đào Nha? Đất nước này đã chiến thắng lớn trong Giải thưởng…