Bạn chỉ có một tuần để khám phá Bồ Đào Nha? Khuyến nghị của chúng tôi là nhìn thấy càng nhiều mặt của đất nước xinh đẹp này càng tốt, bằng cách bắt đầu tại Algarve và đi về phía bắc đến Porto. Mặc dù một tuần không đủ thời gian để tìm hiểu sâu…