Những điều cần khám phá khi tới Gdansk Cần trục bằng gỗ từ năm 1367 Các nguồn lâu đời nhất đề cập đến Żuraw như là thiết bị cần cẩu cảng bằng gỗ từ năm 1367. Hình ảnh hiện tại của nó đề cập đến hình ảnh của giữa thế kỷ 15. Cẩu gỗ đầu tiên…